Wiadomości

Warto wiedzieć

Katolicki Portal Internetowy
  • Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2016

    Jak dziś wygląda Miłosierny Samarytanin?
    Czy potrafimy zatrzymać się aby pomóc potrzebującemu?

    Pomóż nam pokazać, że miłosierdzie to nie tylko słowo - weź udział w Plebiscycie!

  • Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

    Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

    Drodzy Bracia i Siostry!

    Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem

    ...
  • Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

    «Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5)
    Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach

    Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi starożytni

    ...
  • Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim

    8 grudnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.
    Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w

    ...
  • Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

    Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 19 listopada 2016 roku, w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zostanie dokonany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W wydarzeniu wezmą udział biskupi, kapłani, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy, w tym

    ...